โครงการ ศิรินคอนโด   
1779 พัฒนาการ 37 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250